Digital Sinnesrobön med musik

Här kan du ta del av aprils inspelade bön och vacker musik

Du kan ta del av en digital Sinnesrobön och musik den första fredagen varje månad via vår hemsida. 
Alla kan behöva sinnesro för att acceptera det som inte går att förändra och modet att ta itu med möjliga och nödvändiga förändringar i livet.

Våra svårigheter och beroenden skiftar från person till person. Vi har alla olika bindningar som begränsar och hindrar oss från att leva det liv vi är ämnade till.
Timrå församling finns för dig.

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Amen 

Sinnesrobönen

Det är påsk och vi minns hur Jesus lade sitt liv i Guds händer.
Diakonen Jerry läser den psaltarpsalm som Jesus bad på korset. Det är en bön som innehåller både förtvivlan och hopp.

När jag är redo för det får jag också lägga min vilja i händerna på min högre makt, min Skapare, min Gud. I det tredje av de 12 stegen, som vi läser den här månaden, gör vi just det. Lägger vår vilja i Guds händer.

 

Jesus för världen givit sitt liv. öppnade ögon Herre mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig. O vilken kärlek, underbar, sann! Aldrig har någon älskat som han. Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli.

Psalm 45, text Lina Sandell 1889, musik F. A. Ekström 1860