Digital Sinnesrobön 7 maj

Här kan du ta del av en inspelad bön och vacker musik

Du kan ta del av en digital Sinnesrobön och musik den första fredagen varje månad via vår hemsida och vår Facebook.
Alla behöver sinnesro för att acceptera det som inte går att förändra och modet att ta itu med möjliga och nödvändiga förändringar i livet.

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Amen

Sinnesrobönen

Våra svårigheter och beroenden skiftar från person till person. Vi har alla olika bindningar som begränsar och hindrar oss från att leva det liv vi är ämnade till.
I maj läser vi det fjärde av de tolv stegen:
Vi gör en grundlig och orädd moralisk inventering av oss själva.