Digital Sinnesrobön 5 februari

Här kan du ta del av en inspelad bön och vacker musik

Du kan ta del av en digital Sinnesrobön och musik den första fredagen varje månad via vår hemsida och vår Facebook.
Alla behöver sinnesro för att acceptera det som inte går att förändra och modet att ta itu med möjliga och nödvändiga förändringar i livet.

Våra svårigheter och beroenden skiftar från person till person. Vi har alla olika bindningar som begränsar och hindrar oss från att leva det liv vi är ämnade till.
Timrå församling finns för dig.

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Amen

Sinnesrobönen

I februari läser vi det första av de tolv stegen:
Vi erkände att vi var kraftlösa inför vårt beroende och att våra liv hade blivit ohanterliga.

Vi läser också ur bibeln: psaltaren 6 och psaltaren 139.