en turkos himmel med rosafärgade moln från solen, en ensam fågel flyger fridfullt mitt i bilden

Digital sinnesrobön 2 juli

Här kan du ta del av en inspelad bön och vacker musik


Alla behöver sinnesro för att acceptera det som inte går att förändra och modet att ta itu med möjliga och nödvändiga förändringar i livet. Våra svårigheter och beroenden skiftar från person till person. Vi har alla olika bindningar som begränsar och hindrar oss från att leva det liv vi är ämnade till.


I juli läser vi det sjätte av de tolv stegen:
”Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna våra karaktärsdefekter.”

Du kan ta del av en digital Sinnesrobön och musik den första fredagen varje månad via vår hemsida och vår Facebook.