Grankvist med is som smälter i vårsolens sken.

Digital Sinnerobön 5 mars

Här kan du ta del av en inspelad bön och vacker musik

Du kan ta del av en digital Sinnesrobön och musik den första fredagen varje månad via vår hemsida och vår Facebook.
Alla behöver sinnesro för att acceptera det som inte går att förändra och modet att ta itu med möjliga och nödvändiga förändringar i livet.

Våra svårigheter och beroenden skiftar från person till person. Vi har alla olika bindningar som begränsar och hindrar oss från att leva det liv vi är ämnade till.
Timrå församling finns för dig.

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Amen

Sinnesrobönen

I mars läser vi det andra av de tolv stegen:
Vi kommer till tro att en kraft större än vi själva kan återge oss mental hälsa.