Foto: Hanna Henning

Arbetsinsatser på Timrå kyrkogård

Träd, gjutjärnsstaket & stödmur 2023-2024

Vi säkrar för framtiden

Vi vill meddela er att under åren 2023 och 2024 kommer Timrå kyrkogård att genomgå nödvändiga arbetsinsatser för att säkerställa dess kvalitet och säkerhet. Detta arbete är viktigt för att vi som församling ska kunna fortsätta erbjuda en trygg och värdig plats för sorg, minnen och samlingspunkter.

För det första kommer vi att genomföra utbyte av gamla träd på kyrkogården. I samråd med experter har vi granskat träden och upptäckt att många av dem är i dåligt skick och behöver bytas ut. Det har även identifierats cirka åtta träd som utgör en allvarlig säkerhetsrisk och planeras att avverkas innan allhelgonadag 2023 för att garantera kyrkogårdens säkerhet.

För det andra kommer vi att reparera gjutjärnsstaketet. Efter noggranna undersökningar har det visat sig att delar av staketet behöver laga för att bevara dess estetiska och funktionella värde. Vi kommer att se till att arbetet genomförs på ett sätt som minimerar störningar för besökare och begravningsarrangemang. 

Dessutom kommer vi att ta oss an en utmaning med stödmuren öster om kyrkan mot fabriken Östrand. Genom åren har denna del av muren sjunkit ihop och skapat en lutning. Vi har genomfört noggranna undersökningar tillsammans med experter från WSP och geotekniker för att analysera situationen. Resultatet visade att en del av muren cirka 20 meter behöver sättas om för att bevara dess funktion och säkerhet.

Vi förstår att detta arbete kan väcka frågor och oro hos er som församlingsbor. Vi vill dock försäkra er om att vi kommer att göra allt vi kan för att minimera störningar och för att hålla er informerade om framstegen. Vi kommer att arbeta i nära samarbete med experter för att säkerställa att arbetet utförs på bästa möjliga sätt och med respekt för kyrkogårdens historiska och kulturella värde.

I samband med dessa arbetsinsatser kommer vissa delar av ett arbetsområde stundvis spärras av för er säkerhet. Vi är tacksamma för er förståelse och tålamod under denna process. Genom att genomföra dessa nödvändiga åtgärder kommer vi att bevara Timrå kyrkogårds skönhet och funktion samtidigt som vi säkerställer en trygg och värdig plats för era nära och kära.

Om ni har några ytterligare frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. Vi finns här för er och strävar efter att ge er den bästa möjliga service.

Med vänliga hälsningar,

Timrå församling

Gjutjärnsstaketet

Hösten 2023

 • Rengöring av mossa på murkrön med högtryckstvätt i anslutning till staket runt kyrkogården.

Vid årsskiftet 2023/2024

 • Skadade gjutjärnsstaket repareras.

Tidig vår 2024

 • Montering av gjutjärnstaketet.

Sommar 2024

 • Arbetet fortsätter med gjutjärnstaketet.

Hösten 2024

 • Arbetet planeras vara slutfört i slutet av oktober.

Observera att förändringar i tidsplanen kan uppstå!

Stödmuren

Vid årsskiftet 2023/2024

 • Diket utanför stödmuren fylls upp för kommande arbete.

Tidig vår 2024

 • Omsättning av muren påbörjas.

Sommar 2024

 • Arbetet med muren fortsätter.

Hösten 2024

 • Arbetet planeras vara slutfört i slutet av oktober.

Observera att förändringar i tidsplanen kan uppstå!

Utbyte av träd

Hösten 2023

 • Åtta stycken riskträd tas ner innan allhelgona för att säkerhetställa en trygg miljö för besökare och personal. (Etapp 1, se kartor)

Sensommaren 2024

 • Träd runtom kyrkogården avverkas med start vid gravkapellet. (Etapp 2, se kartor)
 • Stubbar fräses bort och återfylls med jord för återplantering

Hösten 2024

 • Återplantering av träd påbörjas (Etapp 1-2, se kartor)
 • Arbetet fortsätter med återplantering av träd (Etapp 3-4, se kartor)

Observera att förändringar i tidsplanen kan uppstå!