Segerstedts-institutet: Tolerans, identitet och extremism 15 hp.

Kurs vid Göteborgs universitet i vår med avstamp i Tolerans-pedagogiken.

Kursen ges i samverkan med programmets partner Segerstedtinstitutet och Göteborgs universitets institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

Kursen avser att ge grunder för att arbeta långsiktigt och preventivt med dessa frågor, med unga människor inom utbildningsinstitutioner och på fritiden. Kursen tar sitt avstamp i socialfilosofiska, normkritiska och diskursetiska perspektiv.

Centralt i kursen är också att kritiskt reflektera över rasistiska, högerextrema och nationalistiska rörelser, samt om organisationers ideologier, arbetsformer och sociokulturella förankring i närsamhället. Kursen belyser även hur ungas identitetsskapande konstrueras i relation till normativa föreställningar och samhällsnormer.

Delar av kursen genomförs som exkursioner i Polen.

Länk till mer info och anmälan på Göteborgs universitets hemsida.