Stockholm stift

Kontaktperson: Katinka Levin, stiftskonsulent

Utbildning Stiftsstyrelse
Utbildning styrning och ledning för församling
- Samarbete m Strängnäs stift, klimat och klimatförnekelsefrågor i relation med demokrati och MR
- Inspirationskväll m förtroendevalda med diskussion om social hållbarhet.
- Integrera social hållbarhet i det vardagliga stiftsarbetet
- Stiftelsen Expo deltar i kommande präst- och diakonidagar

Så skola de sista bliva de första

Leahs envetenhet väcker hopp. Inte minst i tider när demokrati och mänskliga rättigheter urholkas och hotas i stora delar i världen. Stiftshandläggare Katinka Levin inspireras av Stockholms biskop Andreas Holmbergs berättelse om Leah i Tanzania som trots stora utmaningar, vill kämpa för flickors rättigheter.