"Ora et labora"- Hänger tro och samhällsengagemang ihop?

Workshop på Ekumeniska nätverksdagen den 20/10.