Medel att söka/Avrop

Det finns medel att söka från programmet. Insatserna ska ha fokus på MR, rättighetsbaserat arbete, demokratiutveckling, antirasism utifrån ett svenskkyrkligt perspektiv och görs via stiften.

Uppsala stift, som är programmets huvudman, handhar de medel inom programmet som finns för verksamhetsutveckling.

Stiften kan av dessa medel ansöka om delfinansiering av insatser/aktiviteter på stift- och församlingsnivå. Avrop kan inte göras för tjänster. 

Dokument:
Kriterier:
Rutiner:
Blankett för avrop: 

Kontaktpersoner på stiften: 
Göteborgs stift: Henrik Frykberg, stiftsadjunkt
Härnösands stift: Irja Åberg, stiftsdiakon
Linköpings stift: Pernilla Myrelid, stiftsadjunkt, Susanna Löfgren, stiftsdiakon
Luleå stift: Jon Falk, stiftspedagog, Lena Lindström, stiftsdiakon
Lunds stift: Kent Wisti, stiftsdiakon
Skara stift: Ingela Hadin, stiftsdiakon
Västerås stift: Annaeva Lagergren, stiftsdiakon (Petter Karlsson)
Stockholms stift: Katinka Levin, stiftskonsulent
Strängnäs stift: Annika Melin Mori, stiftsdiakon
Växjö stift: Jonas Löhnn, stiftsadjunkt  
Uppsala stift: Anna Bäcklund, stiftsadjunkt
Visby Stift: Anne Dungner

Mail till programmet: 
tillitochdemokrati@svenskakyrkan.se

Programmets samordningsgrupp: 
- Lena Blom, stiftsdiakon, 0725/78 07 54 (Uppsala stift)
- Christina Byström, kommunikationsstrateg, 0707/14 00 14 (Uppsala stift)
- Petter Karlsson, stiftsadjunkt, 021/17 85 36 (Västerås stift)