Interaktiv online-utbildning för grupper eller enskilda

Utbildningen riktar sig till dig som söker kunskap, vill öva på kanske svåra frågor om demokratiska gränser samt reflektera kring kyrkans uppdrag i frågorna. Utbildningen är ett samarbete mellan programmet och stiftelsen Expo.

Utbildningen består av sammanlagt 12 filmer. Expos Niklas Nyberg och Daniel Poohl föreläser i korta filmavsnitt. Varje film följs av samtalsfrågor samt tips för den som vill veta mer.  

Sammanlagt tar filmen ca timmar att genomföra, den kan med fördel delas upp i olika omgångar. En samtalshandledning ingår och finns i Learnify-plattformen. 

Du behöver skapa ett kontot på plattformen Learnify för att få del av utbildningen. Så här gör du. (Instruktion PDF)