Händer i stiften

Här finns några exempel på engagemang och verksamheter i stiften.