25/11: Själavårdens möjlighet att känna igen, bemöta och förebygga konspirationstänkande

Seminarium för medarbetare inom Jourhavande präst och institutions-själavård.

Mål och syfte
Konspirationsteorier kan utgöra ett hot mot demokratin, visar en ny rapport från ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap”. Rapporten visar samtidigt att konspirationstänkande kan utgöra en lockelse genom att ge en känsla av mening och sammanhang för någon som upplever existentiell osäkerhet. Själavårdare inom Jourhavande präst stöter emellanåt på detta, och skulle behöva stärka sin egen förmåga att sålla och bemöta dessa tankar. Det skulle möjligen också kunna bidra till att förebygga en glidning in den typen av destruktivt meningsskapande i samband med möte med någon som uttrycker existentiell osäkerhet.

Innehåll:
- Vad är konspirationsteorier och varför är de ett hot mot demokratin?
- Avgränsning gentemot psykotiska tillstånd
- Konspirationsteorier som sekulärt trossystem.
- Att bemöta och motverka konspirationstänkande
- Längtan efter sammanhang och mening: själavårdens möjligheter

Program:
08.15  Inloggning öppnar. Testa gärna att allt funkar och kontakta Hanna.karpmyr@svenskakyrkan.se om något krånglar. Kom ihåg att stänga av mikrofonerna.

08.30  Inledning Presentation av dagen, programmet för tillit och demokrati samt dagens värdar. (Miriam Hollmer)

08.40  Vad är konspirationsteorier (Andreas Önnerfors)
- Utmärkande för konspirationstänkande
- Varför är det ett hot mot demokratin?
- Konspirationsteorier som sekulärt trossystem.

10.00  Paus

10.15   Att bemöta och motverka konspirationstänkande

10.17   Modell för bemötande i sex steg (Andreas Önnerfors)

11.00   Avgränsning gentemot psykotiska tillstånd (Lars Christansen)

11. 30  Längtan efter sammanhang och mening: själavårdens möjligheter 
Frågor och samtal: Lars Christiansen, Andreas Önnerfors, Nina Sagovinter, Kimmo Kling.

12.00  Avslut (Miriam Hollmer)    

Medverkande:
- Andreas Önnerfors är professor i idéhistoria och författare till rapporten ”Konspirationsteorier och Covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Lars Christiansen är präst och psykoterapeut. Han har bland annat arbetat som sjukhuspräst inom den psykiatriska vården.
- Nina Sagovinter och Kimmo Kling är samordnare för Jourhavande präst och institutionssjälavården.
- Miriam Hollmer är samordnare inom programmet Social hållbarhet - fokus tillit och demokrati.

Arrangör är programmet ”Social Hållbarhet fokus tillit och demokrati” och ”Jourhavande präst”

Datum och tid:
- 25 november kl. 8:30 - 12.00.

Kontakt för frågor och mer info
- Miriam Hollmer, samordnare SoHå 021/178558 Epost: miriam.hollmer@svenskakyrkan.se
- Nina Sagovinter samordnare Kyrkoliv 018-16 97 15 
Epost: nina.sagovinter@svenskakyrkan.se
- Hanna Karpmyr, administratör SoHå, 0738-441225 (anmälan, teknisk värd f seminariet.) Epost: hanna.karpmyr@svenskakyrkan.se. 

Anmälan: 
Anmälningslänk för dig som har mail i @svenskakyrkan.se: 

Anmälningslänk för dig som inte har mail  i Svenska kyrkan.
(Registrera dig först via knappen ”Registrera” och anmäla dig sedan till kursen. )