Presentation av stiftelsen Expos årsrapport "Den rasideologiska miljöns aktiviteter"

Varje år gör Expo en sammanställning av den svenska rasideologiska miljöns aktiviteter. Ta del av rapporten här.

I vår släpps den 13:e rapporten i ordningen där stiftelsen går igenom fakta, analyser och trender inom den högerextrema miljön och hur det påverkar vårt samhälle. 

Rapporten som sammanfattar 2022, visar och förklarar också de senaste trenderna samt händelserna, beskriver organisationerna och redovisar lokala lägesbilder.

Se en presentation av rapporten här (från Expos hemsida).