10/5: Workshop: Oenighetens gemenskap

Hur bemöter vi antidemokratiska åsikter i ett samtal? Hur gör vi som kyrka när ett samtal kantrar? I workshopen Oenighetens gemenskap tränar vi på olika, lite svåra scenarier. Vi tittar också på hur bibeltext kan citeras utifrån helt olika utgångspunkter och ideologier.

Vi träffas i en online-workshop för samtal och workshop för vår uppgift som kyrka i det som sker i sammanhang där åsikter uttrycks eller aktioner som vi inte sympatiserar med sker?  Var går våra gränser? Hur sätter vi dem när skavet uppstår?

Workshopen innehåller både teoretiska och praktiska pass.
Datum och tid: 10/5 kl. 13.30 - 15.30. (Online i Teams)

Kontakta oss för mer information  och anmäl dig på programmets funktionsmail:
tillitochdemokrati@svenskakyrkan.se