Meny

Tierps pastorat ställer om

Kära församlingsbo, vi saknar dig och undrar hur du har det! I dessa tider av ovisshet, oro och restriktioner i samhället har mycket i allas vår vardag kommit att förändras, ställas in och ställas om. Så även i kyrkan. Här kan du läsa mer om pastoratets omställning och hur du kan fortsätta att fira gudstjänst med oss!

Kära församlingsbo, vi saknar dig och undrar hur du har det! I dessa tider av ovisshet, oro och restriktioner i samhället har mycket i allas vår vardag kommit att förändras, ställas in och ställas om. Så även i kyrkan. För många har kyrkan en central plats i vardagslivet och för andra är kyrkan den plats man söker sig till när livet runtom är svajigt, som det kanske är nu och vi har stor förståelse för det tomrum som inställda aktiviteter lämnar efter sig.

Vi ställer inte in, vi ställer om!

Med anledning av de restriktioner och rekommendationer som finns för folksamlingar ställer vi från och med nu in även våra ordinarie gudstjänster i hela pastoratet, undantaget några friluftsgudstjänster som du finner i vårt gudstjänstschema. Vi vill dock fortsätta vara den trygga hamnen, platsen för kontemplation, bön och gemenskap och fortsätta sprida evangelium. Därför öppnar vi nu upp bredare och gör några av våra kyrkor mer tillgängliga än någonsin – och vi vill fortsätta träffa dig på söndagarna, om än i lite annorlunda form. Vi ställer om helt enkelt.

Öppna kyrkor 

I Nathanaelskyrkan, Karlholms kyrka och Västlands kyrka kommer du från och med klockan 10.00 söndag den 26 april ha möjlighet att när som helst på dygnet komma in och bara vara en stund, tända ljus, be, sjunga en psalm, läsa Bibeln eller kanske lyssna på en digital predikan.

Förutom att komma in och upptäcka kyrkorummet kommer också finnas möjlighet att för dig som vill fira din egen gudstjänst genom att följa en föreslagen ordning, kanske helt på egen hand i ensamhet eller med avstånd till andra som är i kyrkan samtidigt.

Har du barn? Ta gärna med dem och passa på att få en stund i ro tillsammans. Även för barnen kommer det nämligen finnas särskild möjlighet att stanna upp vid en aktivitet en liten stund - och att tända ljus i ljusbäraren kan vara precis hur spännande som helst!

Präst eller diakon på plats för samtal

Varje söndag kommer en präst eller diakon att finnas på plats i de tre öppna kyrkorna. Om du väljer att gå dit under den tiden finns det möjlighet till samtal, förbön, bön tillsammans eller varför inte en djupare reflektion tillsammans kring söndagens tema. Prästerna och diakonerna är närvarande varje söndag i:

Hållnäs kyrka kl 10-12
Karlholms kyrka kl 13-15
Nathanaelskyrkan kl 16-18

Digitala gudstjänster

För att finna en rytm i det gemensamma gudstjänstlivet och göra oss tillgängliga för alla kommer vi även att sända förinspelade gudstjänster och andakter framöver digitalt på YouTube, Facebook och Instagram. Varje lördag kl. 18.00 samlas vi på distans till Helgsmålsbön samtidigt som kyrkklockorna ringer i alla våra sju kyrkor. Utöver detta kommer vi även sända längre gudstjänster som läggs ut i våra sociala medier och på hemsidan varannan helg.

Förinspelade gudstjänster samt veckans predikan publiceras varannan fredag klockan 12.00 på vår webbplats, Facebook och YouTube.

Veckans helgmålsbön publiceras varje lördag klockan 18.00 på vår webbplats, Facebook, Instagram och YouTube.

Vi ser fram emot att fira gudstjänst på dessa nya sätt tillsammans med dig, om än med den sociala distansen emellan oss, och vi minns påskens budskap – ljuset och livet segrar alltid över mörkret. Tillsammans tar vi oss framåt.

Gud är alltid nära.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.