Meny

T-kids

Barn och unga behöver livsglädje och få stärkt förmåga att möta livets utmaningar. Med T-kids vill vi skapa goda förutsättningar för deras uppväxt.

Vi vill att barnen och deras vuxna ska känna att de är trygga, att de duger som de är och att kyrkan och den kristna livsstilen är en naturlig del av deras liv. Vårt mål är att bygga självkänsla och självförtroende som följer med i det dagliga livet, i skolan och på arbetet.

Med T-kids vill vi erbjuda en trygg och skapande miljö där barnen kan dela tro och livsfrågor på sina egna villkor. En plats där barn alltid är välkomna och får känna
sig hemma. Där var och en är älskad för sin egen skull.

I verksamheten T-kids för de minsta i åldern 0-6 år finns det obegränsat med platser. Den är öppen för alla och du kan komma och gå som du känner för. I vår övriga T-kidsverksamhet erbjuder vi totalt cirka 40 platser. Dessa fylls på snabbt och de som inte får plats hamnar på en väntelista. De som anmält sig får en plats så snart den blir ledig.

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de.

Jesus

T-kids 0:6
Tid:
Onsdagar kl 10.00-12.00
Höststart:
Onsdag den 11/9
Plats:
Nathanaelgården

T-kids 0:6 är en öppen verksamhet för barn 0-6 år. Här kan du känna dig välkommen både som barn och förälder i en glädjefylld gemenskap. Här blandas lek, skapande, bus, prat, gudstjänst, teater, glädje, fika, musiklek och sång.

T-kids 6:9

T-kids 6:9 är en verksamhet i Tierp för dig som är 6-9 år. Här fokuserar vi på och reflekterar kring respekten för dig själv, andra människor och vår miljö. Vi samtalar om värdegrundsfrågor i små och stora grupper. Våra pedagogiska verktyg är drama och musik. Här finns också tillfälle för fri lek, skapande, eller att bara vara.

T-kids 10:13

T-kids 10:13 är en verksamhet i Tierp för dig som är 10-13 år. Vi fördjupar samtalen i värdegrundsfrågor. Vi arbetar för att skapa en miljö där andligt, själsligt och personligt växande står i centrum.

  • Vem är jag?

  • Vem är Gud?

  • Vad är viktigt i livet?

Pedagogiska verktyg är drama och musik. Här kommer du dessutom att kunna spela bandy, musicera, spela spel, arbeta med fritt skapande eller bara hänga. Vi lovar mycket skratt, bus och värme!

Ulrika Lööv

Tierps pastorat

Barn - och ungdomsledare, Tierps pastorat-personal

Carola Wessman

Tierps pastorat

Barn - och ungdomsledare, Tierps pastorat-personal

Här kan du anmäla ditt barn till T-kids väntelista.

Är du medlem i Svenska kyrkan?