T-kids 0:5

Barn och unga behöver livsglädje och få stärkt förmåga att möta livets utmaningar. Med T-kids 0:5 vill vi skapa goda förutsättningar för deras uppväxt.

Vi vill att barnen och deras vuxna ska känna att de är trygga, att de duger som de är och att kyrkan och den kristna livsstilen är en naturlig del av deras liv. Vårt mål är att bygga självkänsla och självförtroende som följer med i det dagliga livet, i skolan och på arbetet.

Med T-kids 0:5 vill vi erbjuda en trygg och skapande miljö där barnen kan dela tro och livsfrågor på sina egna villkor. En plats där barn alltid är välkomna och får känna
sig hemma. Där var och en är älskad för sin egen skull.

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de.

Jesus

Tid: Onsdagar kl 10.00-12.00
Plats:
Nathanaelgården

T-kids 0:5 är en öppen verksamhet för barn 0-5 år. Här kan du känna dig välkommen både som barn och förälder i en glädjefylld gemenskap. Här blandas lek, skapande, bus, prat, gudstjänst, teater, glädje, fika, musiklek och sång.

Ulrika Lööv

Tierps pastorat

Barn - och ungdomsledare, Tierps pastorat-personal

Carola Wessman

Tierps pastorat

Barn - och ungdomsledare, Tierps pastorat-personal

Här kan du anmäla ditt barn till T-kids väntelista.

Är du medlem i Svenska kyrkan?