Syföreningar

Kom och dela gemenskap i någon av våra syföreningar! Vi delar tankar för veckan, fikar och umgås, den som kan och vill, handarbetar lite också. Det vi tillverkar blir på olika sätt något positivt för våra medmänniskor i världen, det är internationell diakoni i handling.

Nathanaelskyrkans syförening
Tid: Måndag 24/4, 8/5 och 22/5 kl 12–14
Plats: Nathanaelgården i Tierp

Västlands kyrkliga syförening
Tid: Onsdagar jämna veckor kl 13–15
Plats: Västlands församlingshem.

Om Sensus

Sensus studieförbund
Sensus studieförbund

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av kurser och utbildningar över hela landet. Dessutom erbjuder vi över 30000 kulturprogram varje år.

Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. Vi har verksamhet över hela landet och den spänner över många områden från dans, teater och musik till samtalsgrupper, ledarutveckling och yrkesutbildningar.

www.sensus.se