Samordnare Förvaltning och administration 100% sökes

Att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission är Svenska kyrkans grundläggande uppgift. Vi söker dig som kan göra att maskineriet bakom rullar smidigt! Välkommen med din ansökan senast den 8 november. Läs mer om tjänsten här.

Att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission är Svenska kyrkans grundläggande uppgift. Vi söker dig som kan göra att maskineriet bakom rullar smidigt!

Tjänsten handlar om att samordna det stödjande arbetet: administration, ekonomi, arbete med fastighetsfrågor, kyrkvaktmästeri samt begravningsverksamheten. På så vis blir du kyrkoherdens stöd och ingår i kyrkoherdens ledningsgrupp.

Tierp är en expansiv bygd där placeringen mellan Uppsala och Gävle och närheten till Arlanda ger oss en tillgång till både storstad, goda kommunikationer och rik natur.

Tjänsten

Du samordnar de två arbetslag som arbetar stödjande: de som ger administrativt stöd för pastoratets arbete och de som arbetar med kyrkvaktmästeri, fastigheter och kyrkogårdarna. Du leder pastoratets budget- och bokslutsarbete och utför strategisk ekonomisk analys.

Våra förväntningar

Vi söker en ordningsam och socialt kompetent person som är van att leda och motivera människor. Du kan arbeta strategiskt med ekonomi och arbeta med budget och bokslut. Vi förväntar oss att du är medlem, delar Svenska kyrkans värderingar, tro och liv och är välförankrad i kyrkans värld.

Var ligger Tierp

Svenska kyrkan Tierps pastorat utgörs av tre församlingar: Hållnäs-Österlövsta, Tolfta och Västland.

Åker Du E4an eller tåg mellan Uppsala och Gävle kommer du att passera Tierp. Närheten till Uppsala, Gävle och Arlanda samt de goda kommunikationerna gör att många kan kombinera arbete med den natur och det friluftsliv som finns här. Svenska kyrkan Tierps pastorat är större delar av Tierps kommun, med kust mot Östersjön, bördig landsbygd, Vallonbruk och tätorterna Tierp, Skärplinge och Karlsholmsbruk. Vårt syfte är att "människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas" (Utdrag ur Kyrkoordningens inledning gällande Församlingarna).

Sista ansökningsdag 8 november 2021! Urval sker löpande. Provanställning tillämpas. Upplysningar om tjänsten lämnas av kyrkoherde Kristin Elf på telefon 0293-222 01 eller e-post kristin.elf@svenskakyrkan.se, eller kyrkorådets ordförande Christer Niklasson på e-post christer.niklasson@svenskakyrkan.se

Besök oss gärna och bilda dig en uppfattning om församlingarna! Välkommen med Din ansökan. Bifoga meritsammanställning, löneanspråk och referenspersoner till:

Svenska kyrkan Tierps pastorat
Ringgatan 1
815 37 TIERP

Eller via e-post till tierps.pastorat@svenskakyrkan.se.