Riddarskolan, Svenska kyrkan i Tierp
Foto: Jari Täkhenen

Riddarskolan

Riddarskolan riktar sig till elever i grundskolan och syftar till att ge våra barn möjligheter till reflektion och dialog kring deras värderingar, etik och moral.

Allt fler barn känner sig idag otrygga i skolan. Fler och fler är ensamma på rasterna, och många blir kränkta av andra elever. I varje klass finns det elever som mobbas Varje år väljer 45 barn att ta sitt liv i Sverige. Vi tror att detta beror på att många föräldrar saknar verktyg för att tala med sina barn om värderingar, etik och moral. Inte heller skolan har resurser att skapa möjligheter till reflektion och dialog i dessa ämnen. Därför erbjuder vi Riddarskolan till alla elever i femte klass. Riddarskolan arrangeras i samarbete med grundskolorna i Tierp, ett samarbete som pågått i snart åtta år.

Här får eleverna lära sig om riddarens dygder; tålamod, ärlighet, vänskap, tjänstvillighet och trofasthet. Tillsammans skapar dessa det som Jesus såg som det största av allt, kärleken. Det handlar om kärlek till Gud, till sig själv och sina medmänniskor. Det handlar om att älska din nästa såsom dig själv, och att störst av allt är kärleken. Detta budskap är tidlöst och borde vara självklart för alla människor oavsett bakgrund och religion.

Här får eleverna lära sig om riddarens dygder; tålamod, ärlighet, vänskap, tjänstvillighet och trofasthet. Tillsammans skapar dessa det som Jesus såg som det största av allt - kärleken.

Johan J:son Ljung, barn- och ungdomsledare i Tierps pastorat

Syftet med riddarskolan är...

  • Att tillsammans med eleverna arbeta praktiskt med samt att reflektera över begrepp inom områdena etik, människosyn och självkänsla.

  • Att ge erfarenheter och språkliga redskap för reflektion över de begreppen.

  • Att positivt stärka elevernas förmåga till självkännedom och empati.

Själva riddarskolan går till så här...

  • Introduktion för elever och lärare ca en vecka före riddarskolans start.

  • Fem tillfällen om cirka tre timmar med fjorton dagars mellanrum. Passen är har olika inriktning utifrån ett antal ledord. Praktiska övningar varvas med samtal och reflektion. Efter varje pass belönas de elever som deltagit med en av fem stenar som var och en symboliserar en av riddarens dygder.

  • I mellanperioderna arbetar klasserna i valfri omfattning med anknytande aktiviteter som läraren och klassen själva utformar. Gemensamt för alla är arbetet med riddarskölden och riddarlegenden för varje elev.

  • När eleverna gjort sig förtjänt av alla stenar avslutas riddarskolan med en högtidlig Riddardubbning. Dubbningen sker ofta kvällstid och alla föräldrar och anhöriga blir inbjudna.

En lektion i Riddarskolan

De sex stegen i De Wises schola


1. Ledsagarens vägledning. Ledsagaren och djäknarna (eleverna) samlas i Riddarsalen och inleder dagens övningar. Djäknarna lyssnar till en inspirerande berättelse som anknyter till dagens tema.

2. Djäknarnes kämpalekar. Djäknarne övar sig i dagens färdigheter med olika utmaningar och prövningar kopplat till dagens tema.

3. Ordbrytningen. Djäknarne samtalar tillsammans om ord som man ofta hör men som kan vara svåra att förklara vad de egentligen står för. Här ges också utrymme att tala om känslor, både egna och andras.

4.Djäkneboken
Djäknarna arbetar med en personlig bok där de får fylla i sina tankar och dagens prestation och koppla det till sina positiva egenskaper.

5. De wises brev.
Ledsagaren samlar sina djäknar i Riddarsalen och läser upp det brev som han fått från "de wise" att vidarebefordra till djäknarne.

6.Stenens Gifvande.
Högtidligt utdelande av stenen till de djäknar som deltagit i dagens övningar.

Anmäl ditt intresse för att delta i Riddarskolan

Johan J:son Ljung

Tierps pastorat

Barn - och ungdomsledare, Tierps pastorat-personal