Provtryckning av gravstenar

Under juli 2021 kommer vi att provtrycka gravstenarna på kyrkogården vid Hållnäs kyrka. Läs mer om vad detta innebär.

Kyrkogårdsförvaltningen har ett kontrollansvar för gravstenarnas säkerhet och för arbetsmiljö för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen. Provtryckning av gravstenar är en säkerhetsåtgärd vi gör regelbundet på våra kyrkogårdar. Bland annat ska en gravsten klara 35 kg dragkraft utan att välta, vilket vi kontrollerar i provtryckningen.

Om en sten på gravplatsen inte blir godkänd kommer den att läggas ned för att inte orsaka eventuell skada. Efter nedläggningen skickas informationsbrev ut till gravrättsinnehavaren som då har möjlighet att beställa säkring och återställning. Beställningen görs via medföljande blankett eller på vår webbplats.

Under juli 2021 kommer vi att provtrycka gravstenarna på kyrkogården vid Hållnäs kyrka. Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta pastoratets expedition.

Telefon: 0293-222 00
E-post: tierps.pastorat@svenskakyrkan.se