Personal

Vi arbetar i Tierps pastorat

Barn - och ungdomsledare

Johan J:son Ljung

Tierps pastorat

Barn - och ungdomsledare, Tierps pastorat-personal

Anna-Karin Jakobsson

Tierps pastorat

Barn - och ungdomsledare, Tierps pastorat-personal

Ulrika Lööv

Tierps pastorat

Barn - och ungdomsledare, Tierps pastorat-personal

Emma Ryyti

Tierps pastorat

Barn - och ungdomsledare, Tierps pastorat-personal

Anna-Britta Thuresson

Tierps pastorat

Barn - och ungdomsledare, Tierps pastorat-personal

Carola Wessman

Tierps pastorat

Barn - och ungdomsledare, Tierps pastorat-personal

Diakon

Gabriella Riben- Diakon

Gabriella Riben

Tierps pastorat

Diakon, Tierps pastorat-personal

Carina Vindeland

Tierps pastorat

Diakon, Tierps pastorat-personal

Församlingsvärdinna

Katrin Jansson

Tierps pastorat

Församlingsvärdinna, Tierps pastorat-personal

Informatör

Martin Mattsson

Tierps pastorat

Informatör, Kommunikationsansvarig, Kyrkogårdschef

Kristin Schyllner

Tierps pastorat

Informationsassistent, Informatör

Kanslist

Cecilia Larsson

Tierps pastorat

Kanslist

Marianne Löfström

Tierps pastorat

Kanslist, Tierps pastorat-personal

Helena Nilson

Tierps pastorat

Kanslist, Tierps pastorat-personal

Kyrkoherde

Kristin Elf

Tierps pastorat

Kyrkoherde, Tierps pastorat-personal

Kyrkomusiker

Viktor Edwardsson

Tierps pastorat

Kyrkomusiker

Matilda Elf

Tierps pastorat

Kyrkomusiker, Tierps pastorat-personal

Daniel Watkins

Tierps pastorat

Kyrkomusiker, Tierps pastorat-personal

Organist

Lukas Arvidsson

Tierps pastorat

Organist

Präst

Thorhallur Heimisson

Tierps pastorat

Präst

Nathalie Olivefalk

Tierps pastorat

Präst, Tierps pastorat-personal

Arne Wiig

Tierps pastorat

Präst, Teologie doktor

Vaktmästare

Patrik Axelsson (Tjänstgöringsplats: Österlövsta)

Tierps pastorat

Tierps pastorat-personal, Vaktmästare

George Hansson (Tjänstgöringsplats: Österlövsta)

Tierps pastorat

Tierps pastorat-personal, Vaktmästare

Mattias Karlström (Tjänstgöringsplats: Tolfta, Nathanael)

Tierps pastorat

Tierps pastorat-personal, Vaktmästare

Malin Lindblom (Tjänstgöringsplats: Tolfta, Nathanael)

Tierps pastorat

Vaktmästare

Ingela Ogdal (Tjänstgöringsplats: Tolfta, Nathanael)

Tierps pastorat

Tierps pastorat-personal, Vaktmästare

Andreas Persson (Tjänstgöringsplats: Hållnäs)

Tierps pastorat

Tierps pastorat-personal, Vaktmästare

Niclas Söderlund (Tjänstgöringsplats: Västland)

Tierps pastorat

Tierps pastorat-personal, Vaktmästare

Anders Östblom (Tjänstgöringsplats: Nathanael)

Tierps pastorat

Tierps pastorat-personal, Vaktmästare