Österlövsta kyrka

Österlövsta kyrka ligger i det öppna landskapet nära länsväg 76, cirka fem kilometer norrväst om Lövstabruk och cirka fem kilometer söder om Skärplinge. Kyrkan invigdes år 1451 av ärkebiskop Johannes Bengtsson. Kyrkan återinvigdes efter tre års stängning och renovering våren 2017.

Österlövsta kyrka ligger i det öppna landskapet nära länsväg 76, cirka fem kilometer norrväst om Lövstabruk och cirka fem kilometer söder om Skärplinge. Kyrkan invigdes år 1451 av ärkebiskop Johannes Bengtsson. Kyrkan återinvigdes efter tre års stängning och renovering våren 2017.

Mer information kommer snart.

Österlövsta kyrkas renovering

2017 öppnade Österlövsta kyrka igen efter flera större renoveringar. Kyrkan är ett anrikt kulturminne vilket innebär att renoveringar av byggnaden måste göras med hänsyn till detta, vilket kräver både expertis och särskillt handhavande. Renoveringsarbetarna kräver dessutom tillstånd från Länsstyrelsen. Dessa utreder behovet av renovering och hur den måste göras med hänsyn till kulturminnets art. Denna utredning kan ibland ta lång tid som med Österlövsta kyrka.  

Kostnaden att renovera en kyrka är såklart högre än för en vanlig byggnad. I många fall tvingas församlingar sälja sina kyrkor då de inte klarar av att finansiera det nödvändiga underhållet och renoveringsarbetet. Tack vare att våra församlingar bildade pastorat, med nya effektiva system och samlad ekonomi klarades finansieringen utan problem. 

Detta har åtgärdats i Österlövsta kyrka:

  1. Det utslitna systemet med oljeuppvärmning är borta
  2. Grunden är dränerad
  3. Nytt styrsystem för uppvärmning och el
  4. Takarbeten och fasadsäkring
  5. Orgeln är rengjord och stämd