Österlövsta kyrka

Österlövsta kyrka ligger i det öppna landskapet nära länsväg 76, cirka fem kilometer norrväst om Lövstabruk och cirka fem kilometer söder om Skärplinge. Kyrkan invigdes år 1451 av ärkebiskop Johannes Bengtsson. Kyrkan återinvigdes efter tre års stängning och renovering våren 2017.

Österlövsta kyrka ligger i det öppna landskapet nära länsväg 76, cirka fem kilometer norrväst om Lövstabruk och cirka fem kilometer söder om Skärplinge. Kyrkan invigdes år 1451 av ärkebiskop Johannes Bengtsson. Kyrkan återinvigdes efter tre års stängning och renovering våren 2017.

Mer information kommer snart.