Leufsta Cahman Academy 2-4/10

Leufsta Cahman Academy 2–4 oktober 2020. Tema ”Gudstjänsten i fokus” Barockkoraler med deras koralförspel samt Dieterich Buxtehudes fria orgelverk.

Tema ”Gudstjänsten i fokus” Barockkoraler med deras koralförspel samt Dieterich Buxtehudes fria orgelverk.

Lärare: Karin Nelson - orgelprofessor i Oslo och Göteborg, Lukas Arvidsson – organist vid Cahmanorgeln. Akademin riktar sig till organist- och kantorsstudenter.

2 oktober kl 20.30: Inledningskonsert med organisterna Karin Nelson och Lukas Arvidsson.

4 oktober kl 11.00: Gudstjänst med Cahmanorgelns musik. Avslutning på årets Leufsta Cahman Academy är en gudstjänst där studenterna står för musiken.

4 oktober kl 15.30: Intern konsert med Joel Speerstra i Börstils kyrka. Om man önskar komma på den; kontakta lukas.arvidsson@svenskakyrkan.se.

Arrangörer: Tierps Pastorat, Uppsala Stift och Sensus.

Om Sensus

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av kurser och utbildningar över hela landet. Dessutom erbjuder vi över 30000 kulturprogram varje år.

Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.

Vi har verksamhet över hela landet och den spänner över många områden från dans, teater och musik till samtalsgrupper, ledarutveckling och yrkesutbildningar.

www.sensus.se