Sammanlyst: Körkonsert

Välkommen till denna stora körkonsert då alla vuxenkörer i Svenska kyrkan Tierps pastorat medverkar! Musik med och av Nadja Eriksson. Medverkar gör även Torbjörn Näsbom (nyckel-harpa), Tonny Wikström (kontrabas) och Lukas Arvidsson (fiol, piano och orgel).

Tid: Söndag 4/6 kl 17.00
Plats: Lövstabruks kyrka

Präst: Svenny Hellström.
Veniat: Alice Bengtsson.
Fri entré.