Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Syskonen Kollings fond

Syskonen Kolling efterlämnade en gåva vars ändamål är att ge bidrag till barn och ungdomar bosatt inom Hållnäs socken och som inte fyllt 18 år eller går i gymnasieskola.

Syskonen Kolling efterlämnade en gåva vars ändamål är att ge bidrag till barn och ungdomar bosatt inom Hållnäs socken och som inte fyllt 18 år eller går i gymnasieskola.

När du har skickat in en ansökan görs en behovsprövning. Studierelaterade ändamål prioriteras. Medel ur fonden delas normalt ut en gång per år i december. Svenska kyrkan Tierps pastorat är förvaltare av Syskonen Kollings fond. Mer information om Syskonen Kollings fond får du om du ringer Tierps
pastorat på telefon 0293-222 00.

Hur ansöker jag om medel ur fonden?

Fyll i blanketten ”Ansökan - Kollings fond” och skicka till Tierps pastorat, Ringgatan 1, 815 37 Tierp. Märk kuvertet ”Kollings fond”.

Du kan också ansöka via formuläret nedan.

Välkommen med din ansökan senast fredag den 1 november 2019!

Ansökan ska lämnas till expeditionen senast fredag den 1 november 2019. Genom att ansöka till Syskonen Kollings fond samtycker du till att vi har dina personuppgifter. För ungdomar under 18 år krävs att vårdnadshavare samtycker. Tierps pastorat hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR (2016/679). Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår dataskyddspolicy på svenskakyrkan.se/tierp/dataskyddspolicy