Juniorer

För dig som är mellan 10-12 år. Vi vill vara en plats där barn och unga kan få pröva nya tankar, diskutera livsfrågor och få bra exempel på hur vi kan vara mot varandra.

Tid: Torsdagar kl 14.00-16.30
Plats: Vita magasinet, Karlholm

Juniorer är för dig som är mellan 10-12 år. Vi vill vara en plats där barn och unga får pröva nya tankar, öva sig i livskunskap och få bra exempel på hur vi kan vara mot varandra utifrån Bibelns berättelser. På juniorerna fixar vi ofta vårt eget fika vilket blir ett sätt att träna oss i att samarbeta och ta eget ansvar. Vi fortsätter sedan skapa med våra händer genom att pyssla utifrån årstider, högtider och olika teman från bibeln. Torsdagar kl 14.00-16.30.

Anna-Karin Jakobsson

Anna-Karin Jakobsson

Tierps pastorat

Barn - och ungdomsledare, Tierps pastorat-personal

Mer om Anna-Karin Jakobsson

Anna-Karin Jakobsson är en av pastoratets barn-och ungdomsledare. Hon är stationerad i Karlholm i Västlands församlings sedan augusti 2017. Anna-Karin har en pedagogisk ådra och tycker om att lära ut till barnen. När hon inte arbetar ägnar hon gärna fritiden till olika slag av hantverk.

Emma Ryyti

Emma Ryyti

Tierps pastorat

Barn - och ungdomsledare, Tierps pastorat-personal

Mer om Emma Ryyti

Emma Ryyti, barn-och ungdomsledare i Karlholm sedan 2012. Har sin huvudsakliga arbetsplats i Vita Magasinet och får en kick av att träffa alla barn och föräldrar vilket fyller henne med energi. Privat håller hon i gång genom att utöva yoga.