Julhälsning till äldreboendena

Hälsning med önskan om välsignad advents och jultid till äldreboendena och några andra samlingsplatser i pastoratet i form av pyntad julen har förmedlats ut. All välsignelse till er alla önskar diakon Carina Vindeland!

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ofta kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.