Meny

Hur stannar man hemma utan något hem?

När världen drabbas av en pandemi förvärrar det en redan svår situation för människor som lever i utsatthet. Act Svenska kyrkan lyfter under maj till augusti coronavirusets konsekvenser bland människor som redan lever i utsatta situationer och samlar in pengar för att lindra de katastrofala effekterna.

Vi lever alla under samma himmel

Coronaviruset gör inga undantag. För miljontals människor i världen kan livet inte bara stanna upp och vänta på bättre tider. Människor som lever på marginalen, som befinner sig på flykt eller som lever i hunger och fattigdom har sämst förutsättningar att klara en kris. 135 miljoner människor lever redan i akut behov av humanitärt stöd och i och med coronaviruset försvåras en redan omöjlig situation för många fler. Särskilt kvinnor och barn drabbas av våld, förlorade försörjningsmöjligheter och osäkerhet. 

Tillsammans med partners världen över ger Act Svenska kyrkan människor i utsatta situationer tillgång till hygienartiklar, skyddsutrustning, matpaket och information om hur spridningen av coronaviruset kan minskas. Det stöd vi ger är helt avgörande i en tid av kris - nu mer än någonsin ser vi verkligen att vi alla lever under samma himmel. 

Kriser hanteras bäst gemensamt

En global pandemi kräver globala lösningar. I en kris som drabbar oss alla i olika utsträckning blir det tydligare än någonsin att vi lever under samma himmel, men att våra villkor för att bekämpa pandemin ser väldigt olika ut. Tillsammans kan vi sprida medmänsklighet och hopp!

De senaste månaderna har Act Svenska kyrkan i nära samråd med partner sett över hur de verksamheter vi stödjer påverkas av coronaepidemin. Tillsammans har vi gått igenom vad som kan göras för att minimera smittspridning, stödja insatser för att hantera sjuka och för att kunna fortsätta det långsiktiga utvecklingssamarbetet under olika restriktioner.

Stoppa spridningen av coronaviruset

Coronaviruset skapar kaos i stora delar av världen och människor som lever i utsatthet drabbas hårdast. Smittspridningen i samhällen med få resurser och dåligt rustad sjukvård kommer att få katastrofala följder. Act Svenska kyrkan uppmanar nu till gåvor för insatser som:

• Delar ut tvål och rengöringsmedel till skolor i Sydsudan.
• Stödjer barn och ungdomar som drabbas av stängda skolor i flyktingläger i Kenya.
• Sprider information om viruset på olika språk i flyktingläger i Myanmar.
• Delar ut matpaket till palestinska familjer som förlorat sin inkomst i Betlehem.

Vi finns på plats innan, under och efter krisen

Det är lätt att vända sig inåt i en global kris. Men vi måste i alla lägen tänka både kort- och långsiktigt, både lokalt och globalt. Act Svenska kyrkan är med och räddar liv på platser där handtvätt och social distansering överhuvudtaget inte är möjliga. Människans förmåga att gemensamt hantera kriser är stor.

Efter den akuta fasen måste det också finnas stöd för att orka leva vidare. Drama, gemensam matlagning, fotbollsträning, säkra lekplatser och samtalsgrupper är exempel på psykosociala insatser din gåva bidrar till. I en kris som drabbar oss alla i olika utsträckning, oavsett var i världen vi befinner oss, blir det tydligare än någonsin att vi alla lever under samma himmel. 

Nu kraftsamlar vi för att kunna möta de ökande behoven. Du behövs! 
Swisha din gåva till 900 12 23

Läs mer på svenskakyrkan.se/act/corona