Hjälp att handla

Tillhör du riskgrupp för Coronaviruset och har svårigheter att få hem livsmedel och förbrukningsvaror kan vi lösa det åt dig. Här hittar du kontaktuppgifter.

Kontakta oss dagtid på vardagar via följande kontaktuppgifter, är det en fredag kontakta oss senast kl. 13.00:

Diakon Carina Vindeland, vecka 23-28 och 33-35
0293-222 03
carina.vindeland@svenskakyrkan.se

Diakon Gabriella Riben, vecka 23-25 och 30-35
0294-242 67
gabriella.riben@svenskakyrkan.se

Församlingsvärdinna Katrin Jansson, vecka 23-29 och 34-35
0293-222 34
katrin.jansson@svenskakyrkan.se

Lämna namn, adress och uppgifter på det du behöver få hemhandlat. Svenska kyrkan Tierps pastorat sänder dig en faktura på inköpet i efterhand. Är det andra ärenden som du inte kan utföra på grund av att tillhöra riskgrupp - fråga oss gärna så försöker vi lösa det åt dig så långt det går.

Vi ser fram emot att höra från dig!