Gravskick

Vid en begravning kan man välja mellan en kistgrav, urngrav, askgravlund och minneslund. Klicka dig vidare i menyn ovan eller på länkarna nedan för att läsa mer om vad de olika gravskicken innebär.

Kistgrav, urngrav, askgravlund eller minneslund?

I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och man reser en gravsten. I urngravar och minneslund samt i askgravlund begravs stoft som har kremerats. Urngraven är utmärkt med en gravsten medan minneslunden är anonym. Askgravlunden, är som en minneslund, men med namnen angivna på en gemensam yta.

Läs mer om de olika gravskicken nedan:

Kist- och urngrav

Det traditionella begravningssättet i vårt land har länge varit kistbegravning, men från en blygsam början för ungefär hundra år sedan har kremation emellertid blivit allt vanligare. I samband med detta finns nu både kist- och urngrav som alternativ.

Askgravlund

I Sverige används i huvudsak tre gravskick; kistgrav, urngrav och minneslund. På senare tid har ytterligare ett alternativ vuxit fram, nämligen askgravlund.

Minneslund

Minneslunden är en gravplats med gemensam och anonym karaktär. En plats för just minnen, samt en symbol för alla människors lika värde och vår gemensamma jord.