Fullmäktige sammanträder, Svenska kyrkan Tierp
Foto: Magnus Aronsson

Kyrkofullmäktige sammanträder

Kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet. De beslutar till exempel om budgeten, väljer kyrkoråd och vilken riktning verksamheten bör ta. Nästa sammanträde är den 15 november klockan 18.30 i Västlands församlingshem.

En ledamot i Kyrkofullmäktige måste vara medlem, döpt och över 18 år. Röstberättigad är den som är medlem och döpt, eller i väntan på dop och 16 år.
Kyrkofullmäktiges storlek varierar. 

Kyrkofullmäktiges sammanträden äger rum tre till fyra gånger per år och är offentliga. Möterna inleds med en offentlig frågestund, då  alla medlemmar i Svenska kyrkan Tierps pastorat har rätt att ställa frågor gällande församlingarnas verksamhet. Frågorna ska vara insända till kyrkofullmäktiges ordförande senast en vecka före sammanträdet.

Kyrkofullmäktiges möten är öppna för alla.

Nästa sammanträde är den 15 november klockan 18.30 i Västlands församlingshem. Här nedan finns ett formulär där du kan skicka in din fråga till kyrkofullmäktige. 

Ställ din fråga till kyrkofullmäktige