Fullmäktige sammanträder, Svenska kyrkan Tierp
Foto: Magnus Aronsson

Kyrkofullmäktige sammanträder

Kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet. De beslutar till exempel om budgeten, väljer kyrkoråd och vilken riktning verksamheten bör ta. Nästa sammanträde är torsdag 9 november klockan 18.30 på Nathanaelgården i Tierp.

En ledamot i Kyrkofullmäktige måste vara medlem, döpt och över 18 år. Röstberättigad är den som är medlem och döpt, eller i väntan på dop och 16 år.
Kyrkofullmäktiges storlek varierar. 

Kyrkofullmäktiges sammanträden äger rum tre till fyra gånger per år och är offentliga. Kyrkofullmäktiges möten är öppna för alla.

Nästa sammanträde är torsdag 9 november kl 18.30 på Nathanaelgården, Ringgatan 1 i Tierp. Har du en fråga du vill ska tas upp på mötet? Då kan du ställa den genom att fylla i formuläret nedan. Skicka in din fråga senast 2/11.

Ställ din fråga till kyrkofullmäktige