Foto: Joel Ericsson

Fastigheter & kyrkogårdar

Kyrkobyggnader tillhör de få äldre byggnader som idag används för sitt ursprungliga ändamål. Kyrkorummet visar spår från olika tider i en levande och brukad miljö. En kyrka tillhör framförallt församlingen, men är en historisk miljö som alla kan ha glädje och intresse av.

Kyrkobyggnader och kyrkogårdar i Tierps pastorat:

Tolfta församling

Nathanaelskyrkan och Nathanaelskyrkans kyrkogård

Tolfta kyrka och Tolfta kyrkogård 

Västlands församling

Västlands kyrka och Västlands kyrkogård

Karlholms kyrka

Hållnäs-Österlövsta församling

Österlövsta kyrka och Österlövsta kyrkogård 

Lövstabruk kyrka och Lövstabruks kyrkogård

Hållnäs kyrka och Hållnäs kyrkogård

Läs mer om pastoratets kyrkor genom att klicka dig vidare på länkarna nedan.

Nathanaelskyrkan

Nathanaelskyrkan invigdes år 1934 och är uppkallad av en av Jesus lärjungar. Altartavlan föreställer Jesu dop och är kyrkans främsta prydnad.

Tolfta kyrka, Svenska kyrkan i Tierp

Tolfta kyrka

Tolfta kyrka ligger på en ås ovanför Tämnarån cirka fem kilometer norr om Tierps centralort vid väg 740. Kyrkan uppfördes i början av 1300-talet och har välbevarade kyrkomålningar av okänd konstnär.

Västlands kyrka

Västlands kyrka ligger på en ås ovanför Tämnarån cirka tio kilometer norr om Tierp vid väg 740. Kyrkan utgör en del av det gamla Västlands bruk, grundat av Welam Wervier. Kyrkan ersatte en äldre medeltida kyrka som revs år 1855.

Karlholms kyrka

Karlholms kyrka färdigbyggdes år 1737. År 1894-1896 genomgick kapellet en kraftig omdaning. År 1981 överlämnades kyrkan av Karlholms Bruks AB till Västlands församling.