Meny

Covid-19 och Svenska kyrkans verksamhet

Kyrkan är en plats för hopp, och att samlas stärker hoppet. Därför fortsätter vi att bedriva viss verksamhet, men vi ska göra allt vi kan för att undvika smittspridning och följer regeringens och folkhälsomyndighetens råd och direktiv.

Smitta inte dig själv och andra

Kyrkan är en plats för hopp, och att samlas stärker hoppet. Därför fortsätter vi att bedriva verksamhet. Däremot skall vi alla göra vad vi kan för att undvika smitta och smittspridning. Vi följer därför regeringens och folkhälsomyndighetens råd och direktiv.

Vi vill minimera risk för spridning av Coronaviruset eller annan smitta som gör oss sjuka och belastar sjukvården. Därför uppmanar vi alla våra besökare att tänka efter:

 1. Vid feber, hosta eller andra tecken på sjukdom- undvik att risken att smitta andra. Stanna hellre hemma. Ta hand om dig och bli ordentligt frisk.
 2. Tillhör du en riskgrupp, undvik att utsätta dig för miljöer som kan leda till smitta. Besök inte platser med mycket människor.
 3. Till dig som valt att besöka kyrkan, tvätta händerna noggrant, håll vist avstånd samt hosta och nys i armvecket.

Tierps pastorat kommer att fortsätta driva verksamhet och fira gudstjänst men anpassningar sker. Inställda aktiviteter och gudstjänster kommer att annonseras här på vår webbplats och på vår Facebook.

För mer information om kyrkans syn på Coronaviruset samt hur du bör agera för att minska risken för smitta, både för sig själv och andra läs mer på någon av länkarna:

Inställda aktiviteter och gudstjänster i Tierps pastorat:

 • Kyrkkaffe efter samtliga gudstjänster

 • Tolfta kyrkokör, Västlands kyrkokör och kören Signe

 • Tolftamässan

 • Kyrkis håller till i Hållnäs församlingshem både udda och jämna veckor så länge som Elvakaffet är inställt (detta för att kunna vistas mer utomhus och minimera eventuell smittspridning)

 • Studiecirkeln i Bibelns värld, Karlholm

 • Stickcaféet i Nathanaelgården

 • Öppet hus i Nathanaelgården

 • Språkcaféet i Vita magasinet

 • Torsdag Tillsammans i Hållnäs församlingshem

 • Generationslunch i Hållnäs församlingshem 

 • Andrum i Hållnäs församlingshem

 • Dagledigträff i Vita magasinet

 • Café Ankaret i Vita magasinet

 • Elvakaffet i Hållnäs församlingshem

 • Syföreningen i Nathanaelgården

 • Pilgrimsbarn på Ol Andersskolan i Skärplinge

 • Onsdagsöppet i Nathanaelgården

 • Sinnesrogruppen i Nathanaelgården

Ärkebiskop Antje Jackelén om coronaepidemin: ”kyrkan är en stabil punkt i tider av oro och osäkerhet”