Alla gudstjänster i maj

Här har vi samlat maj månads utbud av mässor och gudstjänster i Västlands, Hållnäs-Österlövsta och Tolfta församling.

Ett kyrktorn med ett stort kors på taket syns bakom en trädkrona.

Gökotta i Strömsbergs bruk

Välkommen att fira gökotta i Strömsbergs bruk på Kristi himmelsfärdsdag, torsdag 26 maj klockan 08.00! Karl-Erik Berglin leder gudstjänsten och Tierps manskör sjunger under ledning av kyrkomusiker Matilda Elf.