Alla gudstjänster i maj

Här har vi samlat maj månads utbud av mässor och gudstjänster i Västlands, Hållnäs-Österlövsta och Tolfta församling.

OBS! Mässan i Hållnäs kyrka den 21 maj blir istället en gudstjänst som leds av veniat Karl-Erik Berglin.

OBS! Ingen soppa efter sinnesromässan i Nathanaelskyrkan den 28 maj, endast kaffe.

Ekumenisk pilgrimsvandring

Följ med på en ekumenisk pilgrimsvandring i grönskande maj! Söndag 7/5 kl 11–16. Pilgrimsledare är Ida och Magnus Myrberg.

Ett kyrktorn med ett stort kors på taket syns bakom en trädkrona.

Gökotta i Strömsbergs bruk

Välkommen att fira gökotta i Strömsbergs bruk på Kristi himmelsfärdsdag, torsdag 18 maj klockan 08.00! Präst Svenny Hellström leder gudstjänsten och Tierps manskör sjunger under ledning av kyrkomusiker Matilda Elf.