Alla gudstjänster i juni

Sköna, gröna juni! Här har vi samlat juni månads utbud av mässor och gudstjänster i Västlands, Hållnäs-Österlövsta och Tolfta församling.

Foto: Kristin Schyllner