Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Påsken i våra kyrkor

Dödens bojor lossas!

Välkommen att fira påsken i våra kyrkor:
Skärtorsdag 18 april kl 19

Skärtorsdagsmässa Tierps kyrka
Långfredag 19 april kl 11
Gudstjänst Tierps kyrka
Söndag Påskdagen 21 april kl 11
Uppståndelsemässa  Söderfors kyrka
Annandag påsk 22 april kl. 11.00
Sammanlyst till Högmässa i Gävle trefaldighets kyrka
med mottagande av biskop Karin Johannesson. Bland de medverkande finns: ärkebiskop Antje Jackelén, domprost Annica Anderbrant, kontraktsprost Jan-Anders Jansson, kyrkoherde Karin Sarja. Körer från Gävle pastorat under ledning av Joakim Andersson. Organist Per Ahlman.