Prata med oss

Tidens tecken analyserar vår samtid

Är du intresserad av samhälleliga och existentiella frågor? Söker du en djupare förståelse för vad som påverkar kyrkans förutsättningar i samtid och framtid? I Tidens tecken läser du om olika perspektiv på den tid vi lever i.


Tidens Tecken är en publikation som ges ut av Svenska kyrkan med ett nummer per år.

I varje nummer reflekterar skribenter med olika bakgrund och perspektiv fritt kring ett utvalt ämne som är av betydelse för Svenska kyrkans verksamhet och identitet. 

Temat för det senaste numret, som kom ut i september 2017, är Var du är är vad du är?. Det handlar om platsens betydelse för identitet och tillhörighet.

Medverkande författare är: Göran Greider, Anita Goldman, Peter Halldorf, Eva Löfgren, Jonas Ideström, Clara Bodén och Negar Naseh.

Skriften vänder sig till dig som är intresserad av samhällsfrågor och existentiella frågor som relaterar till den samtid Svenska kyrkan verkar i.

Beställ tryckt utgåva

Samtliga nummer av av Tidens Tecken finns att beställa direkt från Artos förlag.

Ladda ner kapitel ur Tidens Tecken NR 1, Tecknens tyranni

Temat för det första numret, som gavs ut i september 2016, var Tecknens tyranni. Det handlar om det nya medie- och informationslandskapets sociala och existentiella konsekvenser. Här kan du gratis ladda ned tre olika kapitel ur detta nummer.

Mikael Kurkiala – Öppning

Joel Halldorf – Från bokrulle till skärm

Nicholas Carr – Om hur våra elektroniska apparater förminskar oss

Om informationsteknologins utmaningar och möjligheter på Bokmässan

Temat för första numret av Tidens tecken var utgångspunkten för ett samtal mellan Mikael Kurkiala, redaktör för publikationen och forskare vid analysenheten, och Alf Hornborg, professor i humanekologi vid Lunds universitet. Samtalet arrangerades vid forskartorget på Bokmässan i Göteborg 2016 och moderator var Pernilla Jonsson, analyschef vid Svenska kyrkan. Se samtalet nedan.