Bröllop/vigsel

Äktenskapet är en Guds gåva. Vi ber Gud att välsigna vårt äktenskap och hjälpa oss igenom de svårigheter vi kommer att möta i livet.

Genom bröllop i kyrkan bekräftas en kärleksrelation mellan två människor, inför Gud och inför varandra.