Om skötselavtal

Kontakt och prislista

Skötselavtal tecknas med kyrkogårdsförvaltningen och löper tills vidare. Till avtalet kopplas ett skötselkonto. Kyrkorgårdsförvaltningen sköter sedan graven enligt avtal så länge det finns medel på kontot.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att teckna skötselavtal:

Svenska kyrkan Tidaholm  
Box 93   
522 22 Tidaholm

Kyrkogårdschef Eva Olofsson
Telefon: 0502-197 84
Epost: eva.olofsson@svenskakyrkan.se

Prislista

Grundskötsel

Gräsplats med blomlåda/urna: Gräsklippning/trimning, vattning, rensning ogräs, borttagning vissna blommor och dekorationer, tvättning gravvård vid behov, påläggning granris i gravrabatt. 450 kr/säsong

Gräsplats med urna

Skötsel som med blomlåda. 440 kr/säsong

Grusgrav

Samma som ovan och krattning av grus. Begär prisuppgift

Enkel skötsel (ingen blomlåda eller urna)

Bortplockning vissna blommor, grästrimmning, tvätt gravvård vid behov 195 kr/säsong.

Grästrimning

Endast gräsputs runt gravvård 140 kr/säsong.

Blomplantering inkl. plantering:

Vårblommor, pensé 14kr/st

Isbegonia, Tagetes,

Silverek, mm - 17 kr/st

Flitiga Lisa - 19 kr/st

Pelargonia, Dahlia m.fl. - 39 kr/st

Knölbegonia - 43 kr/st

Höstdekorationer:

Ljung                               40 kr/st 

Vinterkrans                    125 kr/st 

Ljuständning inkl. ljus        65 kr/st

Blombuketter:

Påskliljor                          60 kr/bukett 
Övriga blombuketter      150 kr/bukett

Andra arbeten

Timkostnad arbete         320 kr/tim

Guldförgyllning av gravvårdstext, målning gravvårdstext

Inkl. demontering och montering. Begär prisuppgift.

Riktning gravvård och andra förekommande arbeten på gravplats. Begär prisuppgift.