Utsikt över Gamla torget i Tidaholm och husen som omger torget.
Foto: Mattias Nilsson

Så påverkas verksamheten i Svenska kyrkan Tidaholm av coronapandemin

Svenska kyrkan Tidaholm vill fortsätta vara en trygg mötesplats och samtidigt göra allt för att undvika att utsätta varandra för smitta. Svenska kyrkan Tidaholm följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Skara stift.

UPPDATERAD INFORMATION OM CORONAPANDEMIN 2021-12-27

Svenska kyrkan Tidaholm följer de senaste rekommendationerna och riktlinjerna för coronapandemin. Detta innebär att vaccinationsbevis + legitimation krävs vid vissa tillfällen. Du skaffar ditt vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten.

Vid övriga gudstjänster är det begränsat antal besökare utifrån kyrkan storlek,
avstånd på en (1) meter mellan individer/grupper på max åtta (8) personer.
Samtliga gudstjänster firas därmed utan nattvard.

Var rädd om dig och andra! Håll avstånd och stanna hemma vid symptom.

Uppdaterad 2021-12-22

Svenska kyrkan Tidaholm följer de senaste rekommendationerna och riktlinjerna för coronapandemin. Detta innebär att vaccinationsbevis krävs vid följande tillfällen i jul:

  • 24 december 11.00 Samling vid krubban i Suntaks kyrka
  • 24 december 23.30 Julnattsgudstjänst i Tidaholms kyrka
  • 25 december 7.00 Julotta i Daretorps kyrka
  • 26 december 17.00 Musik i juletid i Östra Gerums kyrka

Vid övriga gudstjänster är det begränsat antal besökare utifrån kyrkan storlek, avstånd på en (1) meter mellan individer/grupper på max åtta (8) personer. Samtliga gudstjänster firas därmed utan nattvard.

Du skaffar ditt vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten.

Uppdaterad 2021-06-01

Med anledning av Begränsningsförordningen och Folkhälsomyndighetens allmänna råd som träder i kraft 1 juni 2021 om max 50 personer och med avstånd på 1,5 meter, har Svenska kyrkan Tidaholm beräknat antal personer som får vistas i respektive kyrka samtidigt.

Antalet är beräknat på att besökaren kommer enskilt, då detta gör det lättare att få en bra överblick och för att undvika att maxantalet inte överskrids.

Tidaholms församling

Norra kapellet - 12 personer
Mobackens kapell - 14 personer
Tidaholms kyrka - 50 personer
Baltaks kyrka - 22 personer

Hökensås församling

Velinga kyrka - 24 personer
Härja kyrka - 28 personer
Blåhults kapell - 7 personer
Daretorps kyrka - 25 personer

Varvs församling

Kungslena kyrka - 13 personer
Hömbs kyrka - 14 personer
Varvs kyrka - 18 personer
Acklinga kyrka - 21 personer
Dimbo-Ottravads kyrka - 50 personer

Fröjereds församling

Fröjereds kyrka - 36 personer

Valstads församling

Valstads kyrka - 25 personer
Hångsdala kyrka - 12 personer
Östra Gerums kyrka - 8 personer
Vättaks kyrka - 22 personer
Kymbo kyrka - 20 personer
Suntaks kyrka - 14 personer

Uppdaterad 2020-11-23

Svenska kyrkan Tidaholm följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och ställer tills vidare in alla gudstjänster. Välkommen att fira digitalt varje söndag kl 10.30 via pastoratets Youtubekanal. För att hitta dit går du in på www.youtube.com och skriver in ”Svenska kyrkan Tidaholm” i sökfältet.

Kyrkorna är öppna dagligen för andakt och ljusständning kl 9-15. Tidaholms kyrka är öppen 8-18. Daretorps kyrka, Mobackens kapell, Vättaks kyrka samt Östra Gerums kyrka är låsta. Ring pastorsexpeditionen, tel: 0502-197 70 för att boka ditt besök.

Behöver du någon att prata med? Välkommen att ringa diakon eller präst.

Du är också välkommen att höra av dig till någon av ovanstående präster, om du önskar ta emot nattvarden.

Uppdaterad 2020-11-09

Efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Tidaholms pastorat beslutat att pausa all vuxenverksamhet i pastoratet tillsvidare. Detta gäller åtminstone till 19/11. Detta med anledning av risk för spridning av coronaviruset Covid-19.

Verksamheter som fortsätter som vanligt är konfirmandverksamhet, barngrupper (förutom Öppet Hus och Pling Plång), gudstjänster, dop, vigsel och begravning.

Max 50 personer i lokaler där det är möjligt. Varannan kyrkbänk är avstängd och vi sitter med minst 1,5 meters avstånd till varandra. Handsprit finns.

Vi följer Folkhälsomyndighetens löpande råd och rekommendationer och förändringar i direktiven kommer att finnas att läsa om här.

Var rädda om varandra, visa hänsyn, håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk eller tillhör riskgrupp!

”Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” - Joh. 1:5

Uppdaterat 2020-10-06

I Tidaholms pastorat vill vara rädda om varandra. Du som kommer är frisk, noga med handtvätt och håller fysiskt avstånd till din nästa. Stanna hemma om du är sjuk eller förkyld.

Kyrkan är en källa till hopp i tider av oro

I nuläget prioriteras gudstjänster och kyrkliga handlingar (dvs dop, vigslar och begravningar) samt enskilda samtal. När vi firar nattvard tillsammans kommer det inte finnas möjlighet att dricka ur bägaren eller själv doppa brödet. Information om detta kommer ges vid varje enskild gudstjänst med nattvard.

Har du ingen möjlighet att ta dig till gudstjänst tipsar vi om att du kan lyssna på gudstjänsten i S:t Olofs kyrka kl.10:00 som direktsänds av Radio Falköping. (90,8 MHz)

Barn- och ungdomsverksamhet fortsätter som tidigare. Men öppna samlingar som Torgcaféet och Träffpunkten, för människor som tillhör riskgrupper, tar en paus. Nedan kan du se vilka verksamheter som just nu är inställda. Informationen kan komma att uppdateras.

För frågor om läget i övriga verksamheter hänvisar vi till ansvarig personal för aktuell grupp.

Vi behöver rum för bön, stillhet och ljuständning. Tidaholms kyrka är öppen dagligen mellan 8-18 även om det inte pågår gudstjänst. Du kan få en stund för dig själv tillsammans med Gud och dina tankar.
Andas ut din oro, andas in Guds frid. 

Måndagar, onsdagar och fredagar hålls andakt med bön och bibelläsning i Tidaholms kyrka kl. 11.45. Det är öppen för alla. Onsdagar med musikinslag.

För den som känner behov av att prata med någon finns det som alltid möjlighet till detta med pastoratets präster och diakoner.

Välkommen att ringa 0502-197 70 eller besöka Kyrkans hus/Tingshuset.

Torgcaféet håller stängt tillsvidare.