En kvinna går i en skog, ovanpå henne är en kartnål formad som ett hjärta.

Livsstegen i Tidaholm

Livsstegen - tolv steg till inre hälsa. Nya grupper startar löpande. De tolv stegen är utformade som en personlig vandring som startar med insikten att jag har ett problem och där målet är att vilja hjälpa andra.

Befriande och läkande att sätta ord på mina egna upplevelser och att känna igen sig i varandras berättelser. Det är ett exempel på upplevelsen av att vara med i Livstegen.

En grupp som bygger på tolvstegsprogrammet och som vill hjälpa oss att dela vår sårbarhet och maktlöshet i en trygg miljö, där man utgår ifrån en given metod för att nå livsförändring.

Välkommen till det kostnadsfria självhjälpsprogrammet i Svenska kyrkan Tidaholm.

Trots att de flesta i vårt land har det materiellt mycket bra ökar den psykiska ohälsan. Många brottas med en känsla av meningslöshet. Något har kommit mellan oss och livet, något som hindrar oss från att leva det liv vi vill leva. Livsstegen är en vandring i vårt eget inre, ett självhjälpsprogram som hjälper oss att, med stöd av andra, växa och komma vidare i livet.

De tolv stegen formulerades redan på 1930-talet av Anonyma alkoholister. Stegen har sin utgångspunkt i ignatiansk andlighet, en visdom som under lång tid praktiserats i kloster. De tolv stegen har influerat flera moderna terapiformer, som bland annat KBT.

Någon sa att livet är det som händer medan vi är på väg dit vi ska. Men vad händer om vi går vilse? När vi tappar fotfästet, orken, självförtroendet eller hoppet. Jag vet själv, utifrån min egen livsberättelse att en stödjande gemenskap och ett meningsfullt sammanhang kan göra underverk.

Vad är Livsstegen?

Livsstegen är prästen och författaren Olle Carlssons egen tolkning och översättning av stegen. Olle är kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm. Han har beskrivit sin metod i boken ”Livsstegen – 12 steg till inre hälsa”. Arbetet i självhjälpsgrupperna utgår ifrån boken.

Livsstegen riktar sig till alla som söker en varaktig livsförändring. Alla människor kan använda sig av metoden, oavsett vad det är man vill förändra. I förordet till boken skriver Olle Carlsson att hans ärende är att visa på hur de tolv stegen kan vara en hjälp också för dem som har ett problem eller ett dilemma som står utanför den vanliga benämningen på ett missbruk. ”För dig som brottas med en situation som du inte kan ta dig ur på egen hand och som på olika sätt kämpar med utmaningen att vara både en underbar och en otillräcklig människa.”

Livsstegen bygger på tolvstegsprogrammens metoder för livsförändring. Att 
förhålla sig till det som är sårbart eller skambelagt i våra egna liv och våga dela det i en grupp tillsammans är läkande, befriande och nyskapande. När vi hör varandras berättelser känner vi igen oss. Vi är inte så ensamma som vi ibland tror. De tolv stegen är utformade som en personlig vandring som startar med insikten att jag har ett problem och där målet är att vilja hjälpa andra.

Varje Livsstegsgrupp träffas tolv tillfällen tillsammans med en handledare. Var och en i gruppen bearbetar en specifik utmaning eller längtan i sitt eget liv utifrån tolv existentiella teman. I grupperna lyssnar man till varandra utan att kommentera eller ge varandra råd. Alla som vill får komma till tals. Allt som sägs i gruppen stannar inom gruppen.

Vill du också prova att vara med i en Livsstegsgrupp?

Är detta något för dig så tveka inte att ta kontakt med någon av gruppledarna för ett obligatoriskt introduktionssamtal.

En grupp startar när minst fem deltagare har anmält sig.