Gravskötsel

Skötselavtal tecknas med kyrkogårdsförvaltningen och löper tills vidare. Till avtalet kopplas ett skötselkonto. Kyrkorgårdsförvaltningen sköter sedan graven enligt avtal så länge det finns medel på kontot. Insättningar görs på bg. 5373-3838 Tidaholms pastorats gravunderhåll. Ange alltid avtalsnummer och avsändare.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att teckna skötselavtal.

Svenska kyrkan Tidaholm  
Box 93   
522 22 Tidaholm  
0502-197 84    
Kyrkogårdschef Eva Olofsson
Epost: eva.olofsson@svenskakyrkan.se

 

PRISLISTA

Grundskötsel: 

Gräsplats med blomlåda/urna: Gräsklippning/trimning, vattning, rensning ogräs, borttagning vissna blommor och dekorationer, tvättning gravvård vid behov, påläggning granris i gravrabatt. 490 kr/säsong

Gräsplats med urna: Skötsel som med blomlåda. 480 kr/säsong

Grusgrav: Samma som ovan och krattning av grus. Begär prisuppgift

Enkel skötsel: (ingen blomlåda eller urna) Bortplockning vissna blommor, grästrimmning, tvätt gravvård vid behov 240 kr/säsong

Grästrimning: Endast gräsputs runt gravvård 170 kr/säsong

    
Blomplantering inkl. plantering:    
Vårblommor, pensé       15 kr/st 
Isbegonia, Tagetes,
Silverek, mm                 20 kr/st 
Pelargonia, Dahlia m.fl.  42 kr/st                           
Knölbegonia                  46 kr/st 
     
Höstdekorationer:
     
Ljung                            44 kr/st 
Vinterkrans                 175 kr/st 
Ljuständning inkl. ljus      75/80 kr/st 
     
Blombuketter:     
Påskliljor                     100 kr/bukett 
Övriga blombuketter   175 kr/bukett 
     
Andra arbeten:    
Timkostnad arbete         420 kr/tim 
Guldförgyllning av gravvårdstext, målning gravvårdstext 
Inkl. demontering och montering. Begär prisuppgift   
Riktning gravvård och andra förekommande arbeten på gravplats.
Begär prisuppgift