Baltaks kyrka

Under kraftiga protester från församlingsbor i Baltak revs år 1839 församlingens medeltidskyrka, vilket resulterade i att församlingen blev utan egen kyrka i nästan 80 år. Medeltidskyrkan var uppförd vid Tidans västra strand. På platsen finns idag ett stort kopparklätt träkors där det sommartid firas friluftsgudstjänster.

År 1915 godkändes ritningarna till en ny kyrka i Baltak utförda av arkitekten G. Nilsson. Andra söndagen i advent 1917 - 78 år efter det att församlingens gamla kyrka revs kunde Baltaks nya kyrka invigas av biskop Hjalmar Danell.

Från den gamla kyrkan finns endast några mindre stenskulpturer bevarade. De pryder sin plats i den nya kyrkan. På den södra kyrkväggen finns en av dem. Det är en figur i relief som föreställer ” Balte”, som enligt sägen en gång bekostade och var den gamla kyrkans byggherre.

Vid kyrkans genomgripande restaurering 1952 fick interiören sitt nuvarande utseende. Altaruppsatsen består av en relief som föreställer herdarnas och de vise männens tillbedjan inför Maria och det nyfödda Jesus-barnet. Den har utförts av Arvid Bryth. Ovanför altaret märks korfönstret med glasmålningar, som återger bilder ur Jesu liv. Fönstret är ett verk av Simon Sörman.

På den norra väggen i korpartiet finns ett stort triumfkrucifix, som tillverkats i Tyskland och som skänkts till kyrkan av disponenten O Scholtz vid Holma fabriker. Innan kyrkan renoverades var krucifixet placerat ovanför altaret.

Bland inventarierna märks dopfunten av sten och den 13 stämmiga orgeln. Församlingens syföreningar har skänkt och tillfört mycket av kyrkans textila utsmyckning.

Information och tillgängliget

I Baltaks kyrka ryms det 120 personer.

Toalett finns i kyrkan och är öppen dagligen under sommartid, den är dock inte handikappanpassad.

Det finns handikappanpassad toalett i Baltaks församlingshem på andra sidan vägen som är öppen i samband med gudstjänster och förrättningar.

Handikappramper finns och läggs ut vid behov vid gudstjänster och förrättningar.

Hörslinga finns.

Baltaksmässan

En mässa om längtan, tvivel, tro och tillit

I Baltaks kyrka firas ofta ”Baltaksmässan”, en gudstjänst som har sitt ursprung i Allhelgonakyrkan i Stockholm. Mässan blev snabbt mycket omtyckt. Den skiljer sig egentligen inte från andra gudstjänster till sin struktur – och ändå upplevs den annorlunda. Kanske för att enkelhet är ett ledord. Mycket av den liturgi vi kan vara vana vid från andra gudstjänstformer, saknas här. Psalmerna är enkla att sjunga med i och hela gudstjänsten är mycket anspråkslös. Den präglas av ett personligt och naturligt tilltal. Baltaksmässan är ett andningshål, ett tillfälle att stanna upp en stund och reflektera över sitt liv.

Vid varje Baltaksmässa finns någon med som delar några tankar ur sitt liv. Oftast finns någon eller några med som sjunger eller spelar. I nattvarden är brödet glutenfritt och vinet alkoholfritt så att alla som vill kan delta. Mässan är kravlös och enkel och det finns alltid möjlighet till ljuständning.

Kyrkornas öppettider

Under perioden 1 maj till 31 augusti är kyrkorna öppna kl.8.00-18.00.

Observera att detta inte gäller Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerums kyrka och Vättaks kyrka. för besök i någon av dessa, kontakta expeditionen på telefon 0502-197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.