Varvs församling

I vår tid finns så många olika uttryck för tron på Gud, det är högt i tak. Att ha en tro är en trygghet, att känna samhörighet och stöd i en församling är värdefullt. Välkommen till Varvs församling och gudstjänster!

Ekedalens församlingsgård som ligger mitt i byn var tidigare missionskyrka, den har nu blivit en uppskattad mötesplats för vår verksamhet. På vardagarna är det full fart, sex olika  barngrupper och tre körer träffas varje vecka. En bibelstudiegrupp möts då och då, sammanträden och möten finns det också plats för.

Fem kyrkor

Dimbo-Ottravads kyrka är församlingens största kyrka och dit förläggs gärna musikgudstjänster och konserter.

Varvs kyrka ligger vackert nedanför Varvsberget. En bit upp i backen finns Franciskuskapellet, där det är musikgudstjänster under sommaren. Det är ett kapell inrymt i en gammal jordkällare och under sommarhalvåret är det en mycket välbesökt plats.

Kungslena kyrka är en  populär vigselkyrka och många turister hittar dit under sommaren. I Kungslena finns också ett församlingshem där det på sommaren är kaffeservering i samband med vägkyrkan.

Hömbs kyrka ligger nära Kavlås och är mysig och speciell med sina snidade träänglar.

Acklinga kyrka ligger nära väg 26, den är lätt att nå och näst störst i församlingen. Även där finns ett församlingshem och syföreningen i Acklinga brukar träffas där.

Pilgrimsvandring och ideellt engagemang

I Varvs församling finns  en stor grupp frivilligarbetare, som på olika sätt stöttar församlingsarbetet och det finns plats för fler.

I församlingen finns också en lång tradition av att pilgrimsvandra. Kungslena och Hömb är rastplatser på pilgrimsleden mellan Hjo och Gudhem.

Dimbo-Ottravads kyrka

Fram till 1800- talets början fanns det i vardera socknen, Dimbo och Ottravad, en kyrka. Dessa romanska kyrkobyggnader var uppförda på 1100-talet, men revs 1814 respektive 1812 då de ansågs vara för små.

Acklinga kyrka

Acklinga kyrka byggdes under åren 1777-79. Tornet tillkom först år 1792. Kyrkan har vitrappade fasader och består av ett långhus och västtorn. Den är föregången av en medeltida kyrkobyggnad på platsen.

Varvs kyrka

Varvs kyrka byggdes 1861. Den består av ett absidavslutat långhus och torn i väster. Kyrkan är föregången av en medeltida kyrka, troligen från 1300-talets början, som låg ca 300 m sydväst om den nuvarande. På platsen för den gamla kyrkan finns flertalet gravstenar bevarade.

Kungslena kyrka med sina tre kyrktorn samt kyrkklockan intill, runt omkring är lummiga gröna träd och grönt gräs på kyrkogården.

Kungslena kyrka

Kungslena kyrka byggdes under 1200-talets förra hälft. Den är troligen föregången av en träkyrka på platsen – en så kallad stavkyrka.

Hömbs kyrka

Hömbs kyrka har anor sedan medeltiden. I och med flera ombyggnader under 17- och 1800-talet har kyrkans medeltida karaktär gått förlorad. I sakristian finns en inskrift, som säger att år 1715 är ”kyrkan förnyad från dess grund” av hovstallmästaren Gustaf Hård på Kaflås.

Ekedalens församlingsgård

Församlingsgården köptes av Missionsförsamlingen 2012.  Någon gång under sekelskiftet 1899-1900 ordnade troende vänner predikoverksamhet i Ekedalen.

Franciskuskapellet

Sommaren 1972 skapades Franciskuskapellet på den plats där ”Espa-Lars” haft sin stuga. Stugan var borta, kvar fanns bara en jordkällare.