Varvs församling

I vår tid finns så många olika uttryck för tron på Gud, det är högt i tak. Att ha en tro är en trygghet, att känna samhörighet och stöd i en församling är värdefullt. Känn dej välkommen till Varvs församling och gudstjänster!

Ekedalens församlingsgård som ligger mitt i byn var tidigare missionskyrka, den har nu blivit en uppskattad mötesplats för vår verksamhet. På vardagarna är det full fart, sex olika  barngrupper och tre körer träffas varje vecka. En bibelstudiegrupp möts då och då, sammanträden och möten finns det också plats för.

Vi har fem kyrkor i församlingen, Dimbo-Ottravads kyrka är den största, dit förlägger vi gärna musikgudstjänster och konserter. Varvs kyrka ligger vackert nedanför Varvsberget. En bit upp i backen finns Franciskuskapellet, där är det musikgudstjänster under sommaren, det är ett kapell inrymt i en gammal jordkällare, under sommarhalvåret är det en mycket välbesökt plats. Kungslena kyrka är en  populär vigselkyrka och många turister hittar dit under sommaren. Det finns  ett församlingshem där Kungslena syförening brukar samlas, på sommaren är det vägkyrka med kaffeservering i församlingshemmet. Hömbs kyrka nära Kavlås är mysig och speciell med sina snidade träänglar. Acklinga kyrka ligger nära väg 26, den är lätt att nå och näst störst i församlingen. Även där finns ett församlingshem och syföreningen i Acklinga brukar träffas där.

I Varvs församling finns  en stor grupp frivilligarbetare, som på olika sätt stöttar församlingsarbetet, där finns plats för fler.

I Varvs församling finns en lång tradition av att pilgrimsvandra. Nu  är Kungslena och Hömb  rastplatser på pilgrimsleden Hjo – Gudhem.