The Blessing (2009)

Svenska kyrkans filmpris 2009 går till The Blessing för dess känsliga skildring av en ung kvinnas svårighet att utforma sitt eget moderskap samtidigt som hon har problem med att förhålla sig till sin egen mamma.

Om filmen

The Blessing är en närgången skildring av en ung mamma som går in i en förlossningsdepression. Den berör frågor om föräldraskap, identitetsförlust och utsatthet.

Juryns motivering

”Svenska kyrkans filmpris 2009 går till The Blessing för dess känsliga skildring av en ung kvinnas svårighet att utforma sitt eget moderskap samtidigt som hon har problem med att förhålla sig till sin egen mamma.

Filmen ställer, inte minst till kyrkan, viktiga frågor om föräldraskap. Idealisering av kärnfamiljen kan skapa förväntningar på föräldra–barnrelationer vilka kan vara svåra att leva upp till. The Blessing bidrar på ett förtjänstfullt sätt till att synliggöra ett i hög grad tabubelagt ämne: att kärleken mellan mor och barn ibland kan vara komplicerad. Men huvudpersonens mod att våga gå utanför familjen och be om hjälp inger hopp om en väg mot helade familjerelationer.”

Produktionsfakta

Danmark 2009

Regi och manus: Heidi Maria Faisst

Producent: Meta Louise Foldager

I rollerna: Lærke Winther, Solbjørg Højfeldt, Mads Riisom

2009 års jury

  • Anne-Louise Eriksson, präst och forskningschef, Uppsala
  • Arnfridur Gudmundsdottir, professor i teologi, Island 
  • Mikael Ringlander, präst och projektledare, Göteborg