Vill du vara med att bidra till vår diakonala verksamhet?

Ditt bidrag är värdefullt-vi är alla sårbara och behöver hjälp ibland

Foto: Magnus Aronsson/IKON

Ditt bidrag är till hjälp när vi gör sjukhusbesök och fängelsebesök.

Att bli sjuk och hamna på sjukhus eller bli fängslad är inte lätt. Våra besök är mycket uppskattade. Att få ett samtal på sitt eget språk, att kunna uttrycka hur det känns på riktigt och att få en kanelbulle eller en tub tandkräm kan vara viktigare än man tror. 

Du hjälper också till att skapa gemenskap genom att bidra till våra mötesplatser såsom samtalsgrupper och café träffar. 

När människor kommer samman är det trevligt, man knyter nya bekantskaper och lär av varandra, mycket skratt och en del gråt. 

Vill du veta mer om vad vi gör och skänka ditt bidrag mejla till:

bangkok@svenskakyrkan.se  eller till  phuket@svenskakyrkan.se

Vi har Svish!

Diakonkors
Foto: IKON/Sv kyrkan