Foto: Anna Stenberg

Laos

Kyrkoherde Erik Stenberg-Roos reser till Laos för besök och samlingar.

Om du bor i Laos  och vill ha kontakt är du välkommen att höra av dig Erik på telefon +66 81 837 4574 eller maila till bangkok@svenskakyrkan.se 

Välkommen!