Foto: IKON/Sv kyrkan

Kontakta oss

Så kan kyrkan stötta dig!

Pga Covid-19 finns det ingen turism i Thailand riktigt ännu, och tyvärr dröjer det också ett år innan Svenska kyrkan har ny personal på plats i Thailand/ Asien. Så länge vi själva är i tjänst, fram till slutet av sommaren 2021, läser vi av vår e-post.

Nästan alla svenskar som nu finns i Thailand är bofasta. Tveka inte att ta kontakt med oss om du behöver stöd och samtal. I viss mån kan vi också förmedla konsulära eller ideella besök på sjukhus och fängelser.

Bangkok:
Erik och Anna har nu rest hem till Sverige

Präst: Erik Stenberg-Roos

Mejl:  bangkok@svenskakyrkan.se

Assistent: Anna Stenberg,

Mejl: bangkok@svenskakyrkan.se 

Phuket:
Anders och Ulrika lämnar Thailand den 2 juli

Präst: Anders Stenbäck

Mobil +66 94 554 3336

Mejl: phuket@svenskakyrkan.se 

Diakon: Ulrika Stenbäck

Mobil +66 87 381 4830

Mejl: phuket@svenskakyrkan.se

I akuta konsulära ärenden

kontakta Svenska ambassaden i Bangkok på telefon: +66 2 263 7200

Jourtelefon efter kontorstid:+66 89 996 1421
Eller UD:s konsulära jour på telefon: +46 8-405 50 05 vardagar kl.16:30-08:00 samt helger