Foto: IKON/Sv kyrkan

Kontakta oss

Så kan kyrkan stötta dig!

Pga Covid-19 finns det ingen turism i Thailand just nu, och tyvärr dröjer det också innan Svenska kyrkans personal är på plats. Men vi läser regelbundet av vår e-post.

Nästan alla svenskar som nu finns i Thailand är bofasta. Tveka inte att ta kontakt med oss om du behöver stöd och samtal. I viss mån kan vi också förmedla konsulära eller ideella besök på sjukhus och fängelser.

Här kan du läsa om vår nuvarande digitala verksamhet och våra kontaktuppgifter.

Bangkok:

Präst: Erik Stenberg-Roos, Mobil +66 (0) 8 1837 4574

Mejl:  bangkok@svenskakyrkan.se

Assistent: Anna Stenberg,

Mobil +66 (0) 6 2612 9445

Mejl: bangkok@svenskakyrkan.se 

Phuket:

Präst: Anders Stenbäck

Mobil +66 8 7467 6782 (kan inte nås så länge vi är utanför Thailand)

Mejl: phuket@svenskakyrkan.se 

Diakon: Ulrika Stenbäck

Mobil +66(0) 8 7381 4830 (kan inte nås så länge vi är utanför Thailand)

Mejl: phuket@svenskakyrkan.se

I akuta konsulära ärenden

kontakta Svenska ambassaden i Bangkok på telefon: +66 2 263 7200

Jourtelefon efter kontorstid:+66 89 996 1421
Eller UD:s konsulära jour på telefon: +46 8-405 50 05 vardagar kl.16:30-08:00 samt helger