Foto: Anna Stenberg

Bangkok

Välkommen till Svenska kyrkan i Bangkok!

Kontaktuppgifter Svenska kyrkan i Bangkok

Kyrkoherde: Erik Stenberg-Roos

Mobil: +66(0)81 837 4574

Mejl: erik.stenberg.roos@svenskakyrkan.se

Assistent: Anna Stenberg 

Mobil:  +66(0)62 612 9445

Mejl: anna.stenberg@svenskakyrkan.se

Postadress: Svenska kyrkan i Bangkok, P.O Box 25, Prasanmit Post Office, Bangkok 10114, Thailand

Mejl: bangkok@svenskakyrkan.se

Facebook: Svenska kyrkan i Bangkok

 

Contact us in Bangkok

Vicar: Erik Stenberg-Roos

Mobile: +66(0)81 837 4574

Mail: erik.stenberg.roos@svenskakyrkan.se

Assistant: Anna Stenberg

Mobile: +66(0)626129445

Mail: anna.stenberg@svenskakyrkan.se

Address: Svenska kyrkan i Bangkok, P.O Box 25, Prasanmit Post Office, Bangkok 10114, Thailand

Mail: bangkok@svenskakyrkan.se

Facebook: Svenska kyrkan i Bangkok